Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Szurkowski Marian – Geodeta uprawniony nr 13336

54-614 Wrocław, ul. Dzielnicowa 6/7 Telefon: 605 242 382 E-mail: geodeta@szurkowski.com.pl